Beträffande bilar med tillverkningsår 2022, se SKVFS 2022:8.

Skatteverket föreskriver med stöd av 1 § 2 förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229), 3 kap. 5 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) och 1 § 2 socialavgiftsförordningen (2011:1263) följande om bilar med tillverkningsår 2023.1

Nybilspriser för personbilar

1 §Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2023 bestäms enligt följande.

Lista med personbilar i pdf [red.anm.].

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 §Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2023 bestäms enligt följande.

Lista med lätta lastbilar i pdf [red.anm.].

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:34

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2023.

2023:4

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2023.

2023:12

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2023 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2023.