Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Arbetskostnad vid installation av värmepump – HFD mål nr 5908-16

Datum: 2017-08-08

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 317989-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 26 juni 2017, mål nr 5908-16

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen godtar bolagets underlag för beräkning av arbetskostnad som ger rätt till skattereduktion för rotarbete. Domstolen klargör att det i lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete inte finns någon hänvisning till skatteförfarandelagens ersättningsregler varför det inte finns någon möjlighet att bevilja ersättning för kostnader i denna typ av mål.

Referat

Skatteverket beslutade i februari 2015 att av bolaget K återkräva erhållen ersättning avseende skattereduktion för husarbete med ett belopp om 101 722 kr jämte ränta avseende utförda arbeten åt flera olika kunder. Skatteverket ansåg att bolaget inte på ett tillförlitligt sätt beräknat sina arbetskostnader. Skatteverket beslutade också att inte bevilja bolaget ersättning för kostnader för biträde eftersom laglig möjlighet att bevilja sådan ersättning saknades.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet.

Bolaget överklagade till Kammarrätten. Skatteverket bestred bifall. Kammarrätten godtog underlaget för beräkning av arbetskostnad avseende en kund. Kammarrätten avslog överklagandet i övrigt samt yrkandet om ersättning för kostnader.

Bolaget begärde prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Skatteverket bestred bifall.

HFD fann att arbetskostnaden kunde fastställas med ledning av det underlag som bolaget skickat in till Skatteverket varför Skatteverkets beslut om återkrav skulle undanröjas. I ett fall ansåg domstolen att underlaget skulle justeras med 4 623 kr som bolaget skulle återbetala. När det gäller frågan om rätt till ersättning för ombudskostnader konstaterar domstolen att det i lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete inte finns någon hänvisning till skatteförfarandelagens ersättningsregler varför det inte finns någon möjlighet att bevilja ersättning för kostnader i denna typ av mål.

Skatteverkets kommentar

HFD har i stort sett godtagit det underlag för beräkning av skattereduktionsgrundande arbete som bolaget inkommit med. Varje ärende ska bedömas utifrån sina förutsättningar och domen medför inte någon förändring i Skatteverkets arbete med att kontrollera om godtagbart underlag för begärd utbetalning finns. Däremot har HFD i mål 675-16 klargjort att Skatteverket är skyldigt att göra en skälighetsuppskattning av arbetskostnaden i de fall utföraren inte kan visa den verkliga arbetskostnaden och det är ostridigt att skattereduktionsgrundande arbete har utförts.

Genom domen klargör HFD att det inte finns någon möjlighet att bevilja ersättning för kostnader i denna typ av mål.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...