SKVs ställningstaganden

2016-09-01 En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2016-09-01

Dnr: 131 282552-16/111

1 Sammanfattning

En köpare ska inte erhålla värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet, en s.k. äganderättsklausul.

2 Frågeställning

Skatteverket anser att en säljare inte ska erhålla värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid efter avyttringen av fastigheten. Denna tidpunkt inträffar när köpekontraktet undertecknas.1

Fråga har uppkommit om en köpare ska erhålla värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet, en s.k. äganderättsklausul.

Skatteverkets ställningstagande Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt, dnr 131 805753-09/111.

3 Gällande rätt m.m.

I 13 kap. 1 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges bland annat att innehav av näringsfastigheter räknas alltid som näringsverksamhet.

I 19 kap. IL finns bestämmelser om värdeminskningsavdrag på byggnader.

I 20 kap. IL finns bestämmelser om värdeminskningsavdrag på markanläggningar och avdrag för substansminskning.

I 21 kap. IL finns bestämmelser om skogsavdrag.

RÅ 1993 ref. 16

RÅ 2002 ref. 59

4 Bedömning

Redan innehavet av en näringsfastighet räknas till näringsverksamhet (se RÅ 2002 ref. 59). Skatteverket anser därför att köparen måste inneha näringsfastigheten för att kunna göra avdrag för värdeminskning på fastigheten. Det är först då fastigheten ingår i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 1 § tredje stycket IL).

Enligt Skatteverkets uppfattning avses med innehav av en näringsfastighet detsamma som ägande av fastigheten.2

Av praxis framgår att köparen av en näringsfastighet skatterättsligt ska anses som ägare till fastigheten från den dag då bindande avtal om köpet träffats (köpekontraktets undertecknande), utom i de fall det i avtalet intagits en bestämmelse om att äganderätten ska övergå till köparen vid en senare tidpunkt. I sistnämnda fall anses köparen som ägare från den avtalade tidpunkten för äganderättens övergång (se RÅ 1993 ref. 16).

En köpare av en näringsfastighet som förvärvas med en äganderättsklausul är alltså enligt Skatteverkets uppfattning inte skatterättsligt innehavare av fastigheten förrän vid den tidpunkt som anges i den s.k. äganderättsklausulen. Först från och med denna tidpunkt är bestämmelserna om värdeminskningsavdrag i 19, 20 och 21 kap. IL tillämpliga på näringsfastigheten. Skatteverket anser därför att en köpare inte ska erhålla värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång för tid mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten ska övergå till köparen enligt överlåtelseavtalet, en s.k. äganderättsklausul.

Skatteverkets ställningstagande Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL, dnr 131 663003-07/111.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...