SKVs ställningstaganden

2018-04-20 Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde

Datum: 2018-04-20

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Dnr: 202 155257-18/111

1 Sammanfattning

Ett förmånsvärde för bilförmån per år räknat ska fr.o.m. beskattningsår 2019 inte längre avrundas ned till närmast helt hundratal kronor. Bakgrunden är att en månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå införs generellt från och med lönemånad januari 2019 och därmed lämnas normalt inte längre några årliga kontrolluppgifter.

De kontrolluppgifter med bilförmån som arbetsgivare lämnar i januari 2019 för beskattningsår 2018 påverkas inte, där avrundning således får göras för sista gången. Detta gäller även de arbetsgivare i vissa branscher som redovisar arbetsgivardeklaration på individnivå redan från lönemånad juli 2018.

2 Frågeställning

Från och med beskattningsår 2019 införs månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå för löner, förmåner och skatteavdrag för anställda och därmed lämnar arbetsgivaren i normalfallet ingen samlad kontrolluppgift efter årets slut. I vissa branscher ska större arbetsgivare redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå redan från lönemånad juli 2018. Fråga har uppkommit om den administrativa praxis som Skatteverket tillämpat sedan 1980-talet om avrundning av förmånsvärdet för bilförmån på kontrolluppgiften för året ska tillämpas när den nya lagstiftningen träder i kraft.

3 Gällande rätt m.m.

Värdet av bilförmån ska för ett kalenderår beräknas till summan av vissa angivna delposter, 61 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), och värdet får i vissa fall reduceras på olika sätt för bl.a. miljöbilar och arbetsfordon. I 5 kap. 2 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) finns vissa regler om kontrolluppgifter och vilka uppgifter som ska lämnas om bilförmån. Varken lagen eller förordningen innehåller någon regel om avrundning av förmånsvärdet.

4 Bedömning

Dåvarande Riksskatteverket utformade på 1980-talet vissa tillämpningsregler för beräkning av bilförmån, och införde då en regel för arbetsgivare att på den årliga kontrolluppgiften avrunda förmånsvärdet för bilförmån ned till närmast helt hundratal kronor. En sådan avrundning framgick inte av lagstiftning eller förarbeten men enligt äldre regler hade på motsvarande sätt avrundade förmånsvärden tillämpats även tidigare. Avrundningen har i praktiken inneburit en obetydlig sänkning av skatten för den anställde liksom arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren.

I Skatteverkets allmänna råd för beskattningsåret 2018, SKV A 2017:16 avsnitt 2.1, anges:

”Det årliga bilförmånsvärdet, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor.”

När arbetsgivare från och med beskattningsår 2019 generellt inte längre ska lämna ett årligt förmånsvärde för bilförmån på en kontrolluppgift saknas anledning att upprätthålla denna avrundning, och att slopa den innebär en förenkling av beräkningsmodellen. Någon motsvarande avrundning sker inte heller för andra förmånsslag. Skatteverket ser mot denna bakgrund ingen anledning att behålla denna administrativa praxis.

Detta påverkar inte de kontrolluppgifter för beskattningsår 2018 som arbetsgivare lämnar i januari 2019, som alltså är det sista tillfället som flertalet arbetsgivare lämnar årliga kontrolluppgifter. Detta gäller även de arbetsgivare i vissa branscher som tillämpar arbetsgivardeklaration på individnivå redan från lönemånad juli 2018.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...