SVENSKA KYRKANS BESTÄMMELSER

SvKB 2015:2 Redovisning av kollekter

Kollektansvarig

1 §Kyrkoherden är ansvarig för att kollekter redovisas på det sätt som föreskrivs i dessa bestämmelser.

Kyrkoherden får uppdra åt annan lämplig person att vara kollektansvarig.

2 §Den som är kollektansvarig beslutar hur sammanräkningen av den upptagna kollekten ska gå till. Minst två personer ska delta vid sammanräkningen.

Kollektsumman ska efter sammanräkningen registreras i Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem.

3 §Den som är kollektansvarig ska se till att upptagen kollekt redovisas enligt bestämmelserna i 4 och 6 §§.

Registrering och attest av kollekter

4 §Fastställda riks- och stiftskollekter samt församlingskollekter ska efter sammanräkningen utan dröjsmål registreras i Svenska kyrkans Kollekt- och betalsystem. De ska registreras av församlingen eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratet.

För att möjliggöra utbetalning till avsedd mottagare ska kollektmedlen inom fem arbetsdagar efter registreringen attesteras av församlingen eller pastoratet.

Överföring av riks- och stiftkollekter till kollektmottagaren

5 §De attesterade kollektmedlen överförs till respektive kollektmottagare genom debitering av församlingens eller pastoratets konto i kyrkkontot.

Församlingskollekter

6 §En församlingskollekt som har tagits upp till något annat ändamål än den egna församlingens verksamhet ska så snart som möjligt på lämpligt sätt överföras till mottagaren.

Kollekter i redovisningen

7 §Samtliga kollekter ska enligt bokföringslagens (1999:1078) bestämmelser tas upp i församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets redovisning.

Förbud mot register över kollektgivare

8 §Register över kollektgivare får inte föras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016. Genom beslutet upphävs kyrkostyrelsens beslut (SvKB 2005:2) om redovisning av kollekter.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...