2020-02-28

Ansvar övergår inte för att bemanningsföretag missköter skatteinbetalningarna

Skatteverket har kommenterat en dom från HFD om mottagare av ersättning för arbete och skyldighet att redovisa och betala skatter och avgifter. HFD förklarade att avsikten med F-skattesystemet är att det ska vara tydligt vem som är skyldig att betala skatter och avgifter.

Målet handlade om en uppdragsgivare som av en uppdragstagare hyrt in personal för ett tidsbegränsat uppdrag. Uppdragstagaren hade inte redovisat eller betalat in skatter och avgifter och hade därför fått godkännandet för F-skatt återkallat. Två personer som tidigare varit anställda av uppdragstagaren fick senare anställning hos uppdragsgivaren. Frågan var om personerna skulle anses ha varit anställda av uppdragsgivaren och att redovisning och betalning av skatter och avgifter därför skulle göras av uppdragsgivaren. HFD fann i det aktuella fallet att uppdragstagaren varit godkänd för F-skatt och därför den som varit skyldig att betala skatter och avgifter.

Skatteverket skriver i sin kommentar att HFD konstaterade att reglerna om anmälningsplikt och solidariskt betalningsansvar infördes för att förhindra att en mellanman skjuts in mellan uppdragsgivaren och den som utför arbetet i syfte att komma runt ett faktiskt anställningsförhållande. Det aktuella fallet skiljer sig mot tidigare fall om osanna fakturor, då det i det aktuella fallet har varit känt vilka som faktiskt utfört de fakturerade tjänsterna. HFD fann i detta fall att det som skulle prövas var huruvida reglerna om solidariskt betalningsansvar och underrättelseskyldighet var tillämpliga.

Här kan du läsa Skatteverkets kommentar av domen.
Film

Rättserien

Ett snabbt svar kan vara antingen den bästa vägen in till mer kunskap eller tillräckligt i sig självt. Ibland kanske det rent av räcker att få bekräftat det man redan vet.
 
Med Rättserien får du de snabba svaren. Se filmen om hur du får snabbast kommer åt det just du behöver.
Se filmen