2020-10-07

RI: Risk för penningtvätt resulterade i en varning samt andra nya disciplinavgöranden

RI har publicerat sju nya disciplinbeslut efter sitt möte i september, bestående av fem varningar och två erinringar.

Ärendena gällde bland annat

  • ett revisionsföretag som saknat en allmän riskbedömning enligt penningtvättslagen,
  • en revisors agerande som medfört att generalklausulen i 21 a § revisorslagen blev tillämplig, och
  • en revisor som, vid revisionen av en sparbank, använt sig av arbete som bankens internrevisionsfunktion hade utfört.
Du hittar RI:s senaste avgöranden här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.