2021-10-25

Nytt ställningstagande om DAC 6 avseende andra kategorin rådgivare

Ställningstagandet avser rådgivare som bidrar till rapporteringspliktiga arrangemang och deras rapporteringsplikt när de får tillgång till uppgifter om ett arrangemang.

Den första kategorins rådgivare är den som utformar ett rapporteringspliktigt arrangemang. Med andra kategorins rådgivare avses en person som är med och bidrar till ett sådant arrangemang. Ställningstagandet behandlar de fall den andra kategorins rådgivare i ett uppdrag får tillgång till uppgifter om ett rapporteringspliktigt arrangemang. För att en rådgivare enligt andra kategorin ska bli rapporteringspliktig är det enligt Skatteverkets bedömning inte tillräckligt att en rådgivare har tillgång till uppgifter om hela arrangemanget. Det går inte att undvika att bli rapporteringspliktig genom att dela upp arbetsuppgifter på ett konstlat sätt i syfte att inte ha tillgång till all information. För att avgöra om en rådgivare är rapporteringspliktig måste en bedömning göras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.

Här kan du läsa Skatteverkets ställningstagande i dess helhet.