2022-05-17

Uppdaterade regler för fondbolags marknadsföring och kommunikation

Fondbolagens Förenings riktlinjer har i samråd med Konsumentverket anpassats för att stämma överens med EU-gemensamma regler.

Uppdateringen är ett resultat av en branschöverenskommelse mellan Fondbolagens Förening och Konsumentverket. Riktlinjerna har anpassats för att stämma överens med reglerna från ESMA om marknadsföringskommunikation av fonder. Riktlinjerna kring placering och utformning av riskinformation har uppdaterats och förtydligats och hänsyn har tagits till marknadsföring i sociala medier. Utöver det har riktlinjerna för redovisning av avkastning och avgifter för fonder uppdaterats. Det är framför allt punkterna 2.1–2.9 som är uppdaterade. De nya riktlinjerna gäller från och med den 1 maj.

De informationsmallar för fonder som tidigare fanns i de aktuella riktlinjerna är sedan december flyttade till föreningens Vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder.

Här kan du läsa Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information.