Innehåll

Balans nr 5 2000

1986 FAR-utkast om ” redovisning för andel i intresseföretag” vållar debatt

Nu är det dags för ny redaktör. Efter tolv år slutar Bodil Sjöö, som lämnar FAR under sommaren. Hon avtackas i samband med redaktionskommitténs enda möte under året. Där meddelar också Björn Markland att han och Margareta Damberg kan hålla de redaktionella ställningarna åt Balans ett tag, medan man söker efter en efterträdare. Tanken är till en början att de båda ska säkra höstens utgivning medan rekryteringen fortsätter.

Juninumret av Balans är ett temanummer om den Nordiska Revisorskongressen, som det året hålls i Göteborg. Det trycks i 30 000 exemplar och distribueras också inom FARs nordiska systerföreningar.

För verksamhetsåret 1985/86 når Balans intäkter på nästan 2,8 Mkr, trots att annonsförsäljningen ännu inte tagit riktig FARt. Upplagan har nu passerat 11 000 med god marginal och fortsätter uppåt.

Även detta år är bevakningen av Finforum omfattande, omkring 25 sidor i januarinumret. I februari kommenterar Per V A Hanner ett nytt utkast till FAR-rekommendation om ”redovisning för andel i intresseföretag”. Där har man prövat om sina tidigare ståndpunkter och öppnat även för kapitalandelsmetoden. Under hösten skriver Sven Lindén en kritisk kommentar om detta och Hanner återkommer med ett försvar.

I en debattartikel efterlyser Erik Rydström en bredare debatt om redovisningspraxis i Sverige – och inte bara i Balans, han menar att debatten måste föras också på andra håll.

Birgitta Jönsson Lundmark gör ett inlägg där hon frågar om inte Sverige behöver en ny redovisningslagstiftning och Bertil Edlund efterlyser – tillsammans med Claes Holmberg – en översyn av informationskraven i Sverige i artikeln ”Börsen kräver information om transaktioner med närstående”.

Kommerserådet Paul Berger har sedan Balans start skrivit åtskilliga artiklar i Balans där han kommenterat regler och tillsynsfrågor. När han i novembernumret 1986 gör en omfattande genomgång av de nya revisorsföreskrifterna framgår det av bildtexten att han sagt upp sig för att bli konsult i det privata näringslivet. En annan av de flitigaste skribenterna från Balans tidigare historia, auktor revisor Sten Fagerkvist, gör i två artiklar en kritisk granskning av redovisningen av rörelsens intäkter och kostnader.

Året avslutas med ett nummer där Knut Rodhe och Göran Grosskopf skriver ”Ytterligare något om aktieägartillskott” (ännu en av de långlivade artiklarna) och Göran Tidström kommenterar i ett inlägg om skattefrågor: ”Med tanke på att de politiska inslagen i skattedebatten är mycket tunga finns det goda skäl för att FAR även i fortsättningen ålägger sig en viss restriktivitet i uttalanden som berör denna debatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...