Nu är det dags för ny redaktör. Efter tolv år slutar Bodil Sjöö, som lämnar FAR under sommaren. Hon avtackas i samband med redaktionskommitténs enda möte under året. Där meddelar också Björn Markland att han och Margareta Damberg kan hålla de redaktionella ställningarna åt Balans ett tag, medan man söker efter en efterträdare. Tanken är till en början att de båda ska säkra höstens utgivning medan rekryteringen fortsätter.

Juninumret av Balans är ett temanummer om den Nordiska Revisorskongressen, som det året hålls i Göteborg. Det trycks i 30 000 exemplar och distribueras också inom FARs nordiska systerföreningar.

För verksamhetsåret 1985/86 når Balans intäkter på nästan 2,8 Mkr, trots att annonsförsäljningen ännu inte tagit riktig FARt. Upplagan har nu passerat 11 000 med god marginal och fortsätter uppåt.

Även detta år är bevakningen av Finforum omfattande, omkring 25 sidor i januarinumret. I februari kommenterar Per V A Hanner ett nytt utkast till FAR-rekommendation om ”redovisning för andel i intresseföretag”. Där har man prövat om sina tidigare ståndpunkter och öppnat även för kapitalandelsmetoden. Under hösten skriver Sven Lindén en kritisk kommentar om detta och Hanner återkommer med ett försvar.

I en debattartikel efterlyser Erik Rydström en bredare debatt om redovisningspraxis i Sverige – och inte bara i Balans, han menar att debatten måste föras också på andra håll.

Birgitta Jönsson Lundmark gör ett inlägg där hon frågar om inte Sverige behöver en ny redovisningslagstiftning och Bertil Edlund efterlyser – tillsammans med Claes Holmberg – en översyn av informationskraven i Sverige i artikeln ”Börsen kräver information om transaktioner med närstående”.

Kommerserådet Paul Berger har sedan Balans start skrivit åtskilliga artiklar i Balans där han kommenterat regler och tillsynsfrågor. När han i novembernumret 1986 gör en omfattande genomgång av de nya revisorsföreskrifterna framgår det av bildtexten att han sagt upp sig för att bli konsult i det privata näringslivet. En annan av de flitigaste skribenterna från Balans tidigare historia, auktor revisor Sten Fagerkvist, gör i två artiklar en kritisk granskning av redovisningen av rörelsens intäkter och kostnader.

Året avslutas med ett nummer där Knut Rodhe och Göran Grosskopf skriver ”Ytterligare något om aktieägartillskott” (ännu en av de långlivade artiklarna) och Göran Tidström kommenterar i ett inlägg om skattefrågor: ”Med tanke på att de politiska inslagen i skattedebatten är mycket tunga finns det goda skäl för att FAR även i fortsättningen ålägger sig en viss restriktivitet i uttalanden som berör denna debatt.