Innehåll

Balans nr 5 2000

1987 Man bestämmer sig för att inte söka efter en ny chefredaktör

Under vintern bestämmer sig Björn Markland och Margareta Damberg för att inte fortsätta söka efter extern chefredaktör utan i stället integrera redaktionsledningen med generalsekretariatet. Balans ändrar storlek från årsskiftet, från A4 till ett något nedskuret format (samma som fortfarande används). Numreringen ändras från 1–10 till 1–12 med två dubbelnummer.

Flera nya externa medarbetare tillkommer. Frilansjournalisten Inge Wennberg, förmodligen Balans flitigaste medarbetare genom åren, debuterar i januarinumret och det inleder en era med fler intervjuer och reportage. Wennberg signerar under sitt första år 28 bidrag i tidningen (året därpå blir det 48). Bo Holmström, som under en period varit ansvarig för layouten, lämnar över till Titti Swartling, som ytterligare utvecklar tidningens utseende; en liten detalj är att det är nu de s.k. ”FAR-plopparna” börjar avsluta artiklarna. Under året lämnar också Balans Norra Skåne för att börja tryckas på Tofters tryckeri i Östervåla.

Dessutom skrivs kontrakt med Bjelkeman Reklam om att sälja annonser.

Det händer alltså mycket i Balans värld under 1987. Den TS-reviderade upplagan för helåret blir 14 259 exemplar. Intäkterna stiger med nästan en miljon kronor, till närmare fyra miljoner, mellan 1986/87 och 1987/88. Det beror till största delen på en starkt ökad annonsförsäljning.

Redaktionskommittén har flera möten detta år (ibland också med middag på lokal). Man godkänner förändringarna, man diskuterar Balans och byråneutraliteten och även den nya mixen mellan artiklar och reportage i tidningen.

I januarinumret debuterar två nya avdelningar: spalten med kontaktpersoner i och ”Det händer i FAR”. I den senare – som första gången lanseras stort men i kommande nummer får ett ”normalt” utseende kan man bl.a. läsa vilka som representerade FAR när UEC ombildades till FEE på en kongress i Lausanne.

Den nye ordföranden Ragne Billing intervjuas och säger att det är väsentligt med en enig kår. Och att man för att nå enighet måste lära känna varandra bättre. FAR gör ett utspel om tillsättandet av en Redovisningsnämnd, som presenteras av Markland och Damberg och årets temanummer behandlar internrevision och revisorernas reklam.

Revisorerna i två olika uppmärksammade affärer – Parcon och Fermenta – handlade olika och detta diskuteras i flera artiklar; bl.a. menar Bertil Edlund att fallen inte är helt jämförbara. I en porträttartikel frågas vad revisorerna har att vänta av Marcus Näslund, Kommerskollegiums ”nya utåtvända myndighetsansikte”.

Det är 75 år sedan auktorisationen infördes och Balans inleder därför i decembernumret den historiska serien ”Revisorer att minnas”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...