Under vintern bestämmer sig Björn Markland och Margareta Damberg för att inte fortsätta söka efter extern chefredaktör utan i stället integrera redaktionsledningen med generalsekretariatet. Balans ändrar storlek från årsskiftet, från A4 till ett något nedskuret format (samma som fortfarande används). Numreringen ändras från 1–10 till 1–12 med två dubbelnummer.

Flera nya externa medarbetare tillkommer. Frilansjournalisten Inge Wennberg, förmodligen Balans flitigaste medarbetare genom åren, debuterar i januarinumret och det inleder en era med fler intervjuer och reportage. Wennberg signerar under sitt första år 28 bidrag i tidningen (året därpå blir det 48). Bo Holmström, som under en period varit ansvarig för layouten, lämnar över till Titti Swartling, som ytterligare utvecklar tidningens utseende; en liten detalj är att det är nu de s.k. ”FAR-plopparna” börjar avsluta artiklarna. Under året lämnar också Balans Norra Skåne för att börja tryckas på Tofters tryckeri i Östervåla.

Dessutom skrivs kontrakt med Bjelkeman Reklam om att sälja annonser.

Det händer alltså mycket i Balans värld under 1987. Den TS-reviderade upplagan för helåret blir 14 259 exemplar. Intäkterna stiger med nästan en miljon kronor, till närmare fyra miljoner, mellan 1986/87 och 1987/88. Det beror till största delen på en starkt ökad annonsförsäljning.

Redaktionskommittén har flera möten detta år (ibland också med middag på lokal). Man godkänner förändringarna, man diskuterar Balans och byråneutraliteten och även den nya mixen mellan artiklar och reportage i tidningen.

I januarinumret debuterar två nya avdelningar: spalten med kontaktpersoner i och ”Det händer i FAR”. I den senare – som första gången lanseras stort men i kommande nummer får ett ”normalt” utseende kan man bl.a. läsa vilka som representerade FAR när UEC ombildades till FEE på en kongress i Lausanne.

Den nye ordföranden Ragne Billing intervjuas och säger att det är väsentligt med en enig kår. Och att man för att nå enighet måste lära känna varandra bättre. FAR gör ett utspel om tillsättandet av en Redovisningsnämnd, som presenteras av Markland och Damberg och årets temanummer behandlar internrevision och revisorernas reklam.

Revisorerna i två olika uppmärksammade affärer – Parcon och Fermenta – handlade olika och detta diskuteras i flera artiklar; bl.a. menar Bertil Edlund att fallen inte är helt jämförbara. I en porträttartikel frågas vad revisorerna har att vänta av Marcus Näslund, Kommerskollegiums ”nya utåtvända myndighetsansikte”.

Det är 75 år sedan auktorisationen infördes och Balans inleder därför i decembernumret den historiska serien ”Revisorer att minnas”.