Balans nr 6–7 2000

Nyheter: Flera nya publikationer och uttalanden från IFAC

Vägledning för revisorer som arbetar med mindre och medelstora företag

IFAC har gett ut en publikation som syftar till att vara ett praktiskt verktyg för revisorn i arbetet med mindre och medelstora företag (s.k. SME). Vägledningen skall bidra till att sätta fokus på företagets allmänna situation, styrkor och möjligheter till förbättringar. Vägledningen finns i två delar, Setting Strategic Directions in Small & Medium Enterprises: A Guide for Professional Accounting Advisors och SME Guide with Supporting Templates och mer information om den finns på IFAC:s hemsida.

Utkast till internationell revisionsstandard om revisorns ansvar att beakta oegentligheter och fel

IFAC har publicerat ett utkast till standard The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud and Error som är en uppdatering och utvidgning av nuvarande standard på området, ISA 240 och punkt 6 i ISA 200. Utkastet är utformat för att klargöra den roll som revisorn, företagsledningen och styrelsen (”those charged with governance of an entity””) har när det gäller oegentligheter och fel som påverkar årsredovisningen. Utkastet finns tillgängligt på IFAC:s hemsida.

Skattefrågor vid Internethandel

En ökning av handeln via internet innebär att olika skattefrågor i samband därmed aktualiseras. IFAC behandlar sådana skattefrågor i nyligen utgivet dokument Internet Tax: An Overview for Business Taxpayers. För ytterligare information se IFAC:s hemsida.

Utkast till uttalanden i frågor som rör IT-miljö

Fyra uttalanden i frågor som rör IT-miljö har blivit föremål för översyn av IFAC och publiceras nu i utkastform. Det gäller Exposure Drafts CIS Environments-Stand-Alone Microcomputers (reviderad IAPS 1001), CIS Environments-Online Computer Systems (reviderad IAPS 1002), CIS Environments-Database Systems (reviderad IAPS 1003) och CIS Environments-Computer-Assisted Audit Techniques (CAATS) (reviderad IAPS 1009).

Dessa utkast liksom de andra ovannämnda dokumenten finns alltså tillgängliga på IFAC:s hemsida. Adressen dit är:

http://www.ifac.org

Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...