Innehåll

Balans nr 8–9 2001

Noteringar: Nu arbetar revisionskommittén med remissvaren på förslaget om ny svensk revisionsstandard

Balans läsare har kunnat följa arbetet med att översätta de nya internationella revisionsstandarderna (ISA) till svenska dito (RevS).

Vi har berättat om hur FARs revisionskommitté arbetat med projektet och även fortlöpande publicerat de färdiga resultaten. (I det här numret berättar Björn Markland på sidan 11 om arbetet med att försöka få ISA accepterade som global standard.)

Förslaget till ny svensk revisionsstandard sändes ut på remiss i våras och revisionskommittén har behandlat de inkomna svaren, bl.a. på sitt årliga s.k. LSP-möte, som i år hölls i Duved.

Bland dem som svarat finns Aktiespararna, Ekobrottsmyndigheten, PRV Bolag, Riksskatteverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet, Svenska Revisorsamfundet (SRS) och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF).

Bokföringsnämnden, Justitiedepertementet och Finansanalytikerna har också svarat, men avstått från att yttra sig. Av revisionsbyråerna har Ernst & Young och Lindebergs inkommit med svar, liksom några enskilda FAR-ledamöter på olika byråer.

Flera instanser ser positivt på förslaget och uttalar sitt stöd för de nya reglerna, även om man kan ha detaljsynpunkter.

Det är ett imponerande arbete som genomförts, med ett värdefullt resultat till gagn för fortsatt hög nivå i genomförandet och utvecklingen av företagsrevision i Sverige”, menar t.ex. Kommunförbundet/Landstingsförbundet i sitt gemensamma svar.

Några remissinstanser söker också finna stöd för en utveckling av revisionsanknutna frågor inom det egna intresseområde i de nya reglerna.

Det finns bland svaren också några invändningar och frågor, en del behandlar revisionen i små och ägarledda företag. Här arbetar revisionskommittén vidare. Balans återkommer med en redovisning av slutresultat av remissbehandlingen i ett senare nummer.

Den nya svenska revisionsstandarden kommer också att vara en av punkterna på årets FAR-dag i Stockholm den 23 november.

Bengt Holmquist

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...