Innehåll

Balans nr 5 2002

Inledning

Ofta klagar vi svenskar på våra svenska regler inom olika områden. De är hårda och felaktiga och allmänt onödiga. Då kan det kanske vara intressant att ta del av andra länders regelverk. I det här numret berättar vi alltså om revisorn i Venedig, som p.g.a. de italienska lagreglerna nu tvingas släppa sin största klient. De italienska reglerna är alltså inte bara hårda, de måste dessutom också åtlydas...

I en annan artikel diskuterar Robert Sevenius företagsbesiktning, den verksamhet som de flesta i branschen fortfarande föredrar att kalla ”due diligence”. Och han gör det utifrån gällande köprättsliga regler. Gäller köplagen? Vilket ansvar har säljaren, vilket har köparen? Varför ska köparen initiera processen?

Två skattejurister (från Föreningen Svenskt Näringsliv) presenterar två nya lagförslag. Johan Bojs konstaterar att skalbolagsreglerna nu åter ska användas mot oseriösa köpare snarare än mot själva skatteplaneringen – något som han är skeptisk till. Kerstin Nyquist noterar däremot i sin artikel att det nya förslaget om företrädaransvar kan ses som en positiv ”återställare”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...