Ofta klagar vi svenskar på våra svenska regler inom olika områden. De är hårda och felaktiga och allmänt onödiga. Då kan det kanske vara intressant att ta del av andra länders regelverk. I det här numret berättar vi alltså om revisorn i Venedig, som p.g.a. de italienska lagreglerna nu tvingas släppa sin största klient. De italienska reglerna är alltså inte bara hårda, de måste dessutom också åtlydas...

I en annan artikel diskuterar Robert Sevenius företagsbesiktning, den verksamhet som de flesta i branschen fortfarande föredrar att kalla ”due diligence”. Och han gör det utifrån gällande köprättsliga regler. Gäller köplagen? Vilket ansvar har säljaren, vilket har köparen? Varför ska köparen initiera processen?

Två skattejurister (från Föreningen Svenskt Näringsliv) presenterar två nya lagförslag. Johan Bojs konstaterar att skalbolagsreglerna nu åter ska användas mot oseriösa köpare snarare än mot själva skatteplaneringen – något som han är skeptisk till. Kerstin Nyquist noterar däremot i sin artikel att det nya förslaget om företrädaransvar kan ses som en positiv ”återställare”.