Innehåll

Balans nr 1 2003

Far–dagen 2002: Lanseringen av RS – en stor satsning i branschen

1998 startades vad som kallats ”FARs största projekt genom tiderna” – att översätta ISA till svenska samt viss anpassning till svenska förhållanden.

– Efter samråd med styrelsen har vi sammanställt också de delar som är relevanta men som inte finns med i ISA, berättade Åke Danielsson, ordförande i FARs revisionskommitté.

Nu är det klart och arbete pågår med en projektlansering av Revisionsstandard i Sverige, RS. Håkan Thörnholm fick uppdraget att arbeta med lanseringen av FARs styrelse på senhösten 2001. Vid styrelsemötet i oktober 2002 tillsattes en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet. En arbetsgrupp som skulle lämna en första rapport till styrelsen i december.

RS förtydligar Revisionsprocessen, med fler och mer detaljerade regler.

– Det innebär en ökad arbetsbelastning för den som tolkat Revisionsprocessen ”snävt”. Vi måste höja vår lägstanivå.

Gunilla Werner Carlsson berättade att det också pågår ett arbete med att anpassa ISA:arna till den offentliga sektorn.

Håkan Thörnholm och Åke Danielsson pratade också om hur RS uppfattas av de olika intressenterna, t.ex. branschen genom FAR och SRS:

– RS är ett argument för ständiga förbättringar/anpassningar.

IREV och FAR FÖRLAG är andra intressenter. Förlaget har skyndsamt tagit fram en bok med RS samt kompletterande text.

– Vi har tryckt en stor upplaga av boken, sa FAR FÖRLAGs VD Margareta Damberg. Och vi ser till att alla som arbetar med revision blir uppmärksammade.

Öistein Nordengen, IREVs VD, berättade att man tittat på hur RS påverkar IREVs utbildningar nästa år.

– Vi kommer att ha diskussionsforum på ett par platser under våren och fortsätta med seminarier under hösten.

Övriga intressenter som berördes var klienter, Revisorsnämnden, politiker/lagstiftare, massmedia samt allmänhet.

Genom en gemensam satsning från hela branschen ska RS lanseras.

– Äntligen, skulle man kunna säga, enligt Håkan Thörnholm.

Projektet har som arbetsnamn ”Revisionsåret” och ska inte bara innehålla RS utan också en SME-satsning, nya kvalitetskontrollsystemet och övergången till IAS för börsbolag. I lanseringen ska nyttan med revision och samhälle framhållas. Dessutom ska budskapet vara att revisor är ett attraktivt framtidsyrke som kräver de skarpaste hjärnorna.

Av

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...