Innehåll

Balans nr 11 2003

Noteringar: Analys av hur IAS 40 kan påverka resultat och soliditet blev årets artikel

Juryn i den årliga tävlingen om Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans beslutade vid sitt sammanträde tisdagen 4 november tilldela Bo Nordlund och Erik Persson priset för perioden nr 8–9/2002–6–7/2003.

De får utmärkelsen för sitt bidrag i Balans nr 4/2003: ”Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40: Vad händer vid osäkerhet i värdebedömningar och cykliska förlopp i ekonomin?”.

I årets juryarbete deltog ordföranden Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ek. dr Gunilla Alander, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, FARs ordförande Anders Malmeby, KPMG och finansanalytikern Peter Malmqvist. Civilkekonom Ulla Reinius, Finansfakta R. AB var förhindrad att delta.

Motiveringen

Juryns motivering lyder:

Bo Nordlund och Erik Persson behandlar med bredd i ansatsen viktiga följder av ett nytt regelverk. De gör det ur ett långt tidsperspektiv och med en verklighetsnära beskrivning som också leder fram till tydliga slutsatser.

Pristagarna (som f.ö. fick den första informationen om segern minuterna innan de skulle börja leda en kurs för IREV i just detta ämne) får dela på prissumman 20 000 kronor.

Prischeckar och diplom utdelas traditionsenligt i samband med middagen efter FAR-dagen, i år fredagen 28 november i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...