Juryn i den årliga tävlingen om Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans beslutade vid sitt sammanträde tisdagen 4 november tilldela Bo Nordlund och Erik Persson priset för perioden nr 8–9/2002–6–7/2003.

De får utmärkelsen för sitt bidrag i Balans nr 4/2003: ”Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40: Vad händer vid osäkerhet i värdebedömningar och cykliska förlopp i ekonomin?”.

I årets juryarbete deltog ordföranden Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ek. dr Gunilla Alander, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, FARs ordförande Anders Malmeby, KPMG och finansanalytikern Peter Malmqvist. Civilkekonom Ulla Reinius, Finansfakta R. AB var förhindrad att delta.

Motiveringen

Juryns motivering lyder:

Bo Nordlund och Erik Persson behandlar med bredd i ansatsen viktiga följder av ett nytt regelverk. De gör det ur ett långt tidsperspektiv och med en verklighetsnära beskrivning som också leder fram till tydliga slutsatser.

Pristagarna (som f.ö. fick den första informationen om segern minuterna innan de skulle börja leda en kurs för IREV i just detta ämne) får dela på prissumman 20 000 kronor.

Prischeckar och diplom utdelas traditionsenligt i samband med middagen efter FAR-dagen, i år fredagen 28 november i Gyllene salen i Stockholms stadshus.