Innehåll

Balans nr 12 2004

Inledning

Vad är ”pengar”? frågar Stefan Engström i en artikel som bjuder på intressant helgläsning. Han berättar om ”den svenska kronans svaga ställning en julinatt i norra Polen” och bjuder på en historisk exposé över penninghushållningens tillkomst och utveckling. Visste du exempelvis att Kung Kroisus, vars svenska form Krösus lever kvar än idag som beteckning på en mycket rik person, regerade i Lydien år 560–547.

I och med att noterade företag med början 2005 ska upprätta koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS har förutsättningarna dramatiskt ändrats inom redovisningsområdet. Årsredovisningslagen ändras och både Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden har givit ut nya rekommendationer. Normgivningskartan är komplex men vilka regler som gäller och varför benas ut av Catharina Pramhäll, Bokföringsnämnden samt Sören Wikerfelt på If Skadeförsäkring.

”Professionell skepticism” var det begrepp som nämndes gång på gång då FARs Revisionskommitté samlats till ett samtal kring den reviderade versionen av ISA 240 (International Standards of Auditing). Den standard som har sitt ursprung i den internationella standarden om revisorns ansvar att beakta oegentligheter vid revision av årsredovisningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...