Innehåll

Balans nr 6–7 2004

Inledning

Detta nummer av Balans är alltså ett s.k. temanummer, många artiklar handlar om samma sak (sidorna 13–34). Flera olika debattörer kommenterar frågan om redovisningen har blivit alltför snårig och komplicerad.

Läs det! Möjligen är det ingen typisk sommarlektyr, men frågan mår bra av att man har tid att tänka efter ett tag. Det här är inte heller texter som man direkt kan omsätta i bokföring eller revisionsarbete. Däremot tål det att fundera över för alla som på något sätt arbetar med företagsekonomi.

Komplicerad redovisning är ju inget nytt. Långt innan Pacioli började skriva om dubbel bokföring, laborerade de för sin tid väldiga toskanska superföretagen (kombinerade köpmannabanker och handelshus) på tidigt 1300-tal med dubbla böcker, en öppen och hemlig.

Känns det ingen från en del senare incidenter i finanshistorien?

I det här numret redovisar Sten Jönsson hur amerikanska debattörer nu börjar undra hur det verkligen var med Andersens skuld i Enronskandalen (sidan 44). Blev revisionsbyrån offrad för att andra intressen skulle få vara ifred? En spännande och obehaglig tanke.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...