Detta nummer av Balans är alltså ett s.k. temanummer, många artiklar handlar om samma sak (sidorna 13–34). Flera olika debattörer kommenterar frågan om redovisningen har blivit alltför snårig och komplicerad.

Läs det! Möjligen är det ingen typisk sommarlektyr, men frågan mår bra av att man har tid att tänka efter ett tag. Det här är inte heller texter som man direkt kan omsätta i bokföring eller revisionsarbete. Däremot tål det att fundera över för alla som på något sätt arbetar med företagsekonomi.

Komplicerad redovisning är ju inget nytt. Långt innan Pacioli började skriva om dubbel bokföring, laborerade de för sin tid väldiga toskanska superföretagen (kombinerade köpmannabanker och handelshus) på tidigt 1300-tal med dubbla böcker, en öppen och hemlig.

Känns det ingen från en del senare incidenter i finanshistorien?

I det här numret redovisar Sten Jönsson hur amerikanska debattörer nu börjar undra hur det verkligen var med Andersens skuld i Enronskandalen (sidan 44). Blev revisionsbyrån offrad för att andra intressen skulle få vara ifred? En spännande och obehaglig tanke.