Innehåll

Balans nr 10 2005

Inledning

Det är viktigt att medborgarna får ut så mycket som möjligt av sina skattepengar, förklarar riksrevisor Eva Lindström i en intervju. Den nya Riksrevisionen har i motsats till föregångaren RRV mandat att även granska regering och regeringskansli. Och det är ord och inga visor som vissa myndigheter men även regeringen får sig till livs i de granskningsrapporter som Riksrevisionen löpande överlämnar till riksdagen. (Sid. 26)

Rolf Skog diskuterar i en artikel vilka ändringar som aktualiseras i publika men även i vissa privata företag, med anledning av den nya aktiebolagslagen. Lagen träder i kraft 1 januari nästa år och ska tillämpas av drygt 300 000 företag. Konkreta förslag på nya bolagsföreskrifter presenteras också i artikeln. (Sid. 31)

I ett debattinlägg skriver FAR:s presidium, Lars Träff, Peter Clemedtson och Dan Brännström, att ”Inom stora delar av revisorskåren har man svårt att förstå RN:s (Revisorsnämnden) stränga och formalistiska syn i oberoendefrågorna. Detta är en olycklig situation.” Författarna framför tre krav på RN för att myndigheten ska uppfattas ”mer som ett stöd än ett hinder” för revisorskåren. (Sid. 20)

En ny serie inleds i detta nummer av Balans: Med FAR som huvudman. Först ut är en presentation av Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI. (Sid. 24)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...