Det är viktigt att medborgarna får ut så mycket som möjligt av sina skattepengar, förklarar riksrevisor Eva Lindström i en intervju. Den nya Riksrevisionen har i motsats till föregångaren RRV mandat att även granska regering och regeringskansli. Och det är ord och inga visor som vissa myndigheter men även regeringen får sig till livs i de granskningsrapporter som Riksrevisionen löpande överlämnar till riksdagen. (Sid. 26)

Rolf Skog diskuterar i en artikel vilka ändringar som aktualiseras i publika men även i vissa privata företag, med anledning av den nya aktiebolagslagen. Lagen träder i kraft 1 januari nästa år och ska tillämpas av drygt 300 000 företag. Konkreta förslag på nya bolagsföreskrifter presenteras också i artikeln. (Sid. 31)

I ett debattinlägg skriver FAR:s presidium, Lars Träff, Peter Clemedtson och Dan Brännström, att ”Inom stora delar av revisorskåren har man svårt att förstå RN:s (Revisorsnämnden) stränga och formalistiska syn i oberoendefrågorna. Detta är en olycklig situation.” Författarna framför tre krav på RN för att myndigheten ska uppfattas ”mer som ett stöd än ett hinder” för revisorskåren. (Sid. 20)

En ny serie inleds i detta nummer av Balans: Med FAR som huvudman. Först ut är en presentation av Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI. (Sid. 24)