Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Nytt lagförslag i Danmark om slopad revisionsplikt

Den danska regeringen har presenterat ett nytt lagförslag som bland annat innebär slopad revisionsplikt i de minsta bolagen.

Enligt förslaget ska företag som inte överskrider fler än två av följande tre gränsvärden undantas från revisionsplikt: en balansomslutning på tre miljoner kronor, en nettoomsättning på sex miljoner kronor, i genomsnitt 25 heltidsanställda.

I lagförslaget finns en klausul som säger att det föreslagna avskaffandet av revisionsplikten ska tas upp för utvärdering i folketinget 2009–2010. Tanken är att man då ska diskutera om det är försvarbart att gå vidare och stegvis avskaffa revisionsplikten för de resterande företagen i regnskabsklasse B, det vill säga bolag som två räkenskapsår i följd inte överstiger fler än två av följande tre gränsvärden: en balansomslutning på 29 miljoner, en nettoomsättning på 58 miljoner kronor, i genomsnitt 50 heltidsanställda.

I linje med EU

Gränsvärdena för regnskabsklasse B är i linje med kriterierna för undantag från revisionsplikt enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv.

Den danska regeringen har som målsättning att minska företagens administrativa bördor med 25 procent fram till 2010 och förslaget om slopad revisionsplikt är en del i det arbetet.

I början av året presenterade Ehrvervs- og Selskabsstyrelsen (Handels- och bolagsverket) en rapport om revisionsplikten i mindre bolag. I den konstateras bland annat att Danmarks runt 130 000 små företag (anparts- och aktieselskaber i Regnskabsklasse B) årligen betalar runt 1,7 miljarder kronor för revision.

En summa som antas öka med 300–500 miljoner i och med de nya revisionsstandarderna.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...