Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: Utkast till uttalande från BFN om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall ska betalas i pension (juni 2005)

Uttalandet föreslås träda i kraft den 1 januari 2006, men får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas före den 31 december 2005. Uttalandet ska inte tillämpas av de företag som tillämpar RR 32 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av det allmänna rådet kan innebära byte av redovisningsprincip. De principer som anges i RR 5 Byte av redovisningsprincip ska i sådana fall tillämpas.

Under senare år har det blivit vanligt att ett löfte om direktpension till en ledande befattningshavare säkerställs genom en företagsägd kapitalförsäkring. Företaget äger vanligtvis kapitalförsäkringen och utfallet av försäkringen har utlovats i pension till den anställde. Utkastet till uttalandet från BFN behandlar hur företaget ska redovisa den företagsägda kapitalförsäkringen, pensionsåtagandet och den tillkommande löneskatten.

Enligt utkastet till uttalande ska kapitalförsäkringen redovisas som en finansiell tillgång och pensionsåttagandet som en avsättning. Om särskild löneskatt uppstår i samband med att pensionen betalas ut ska företaget även göra en avsättning för framtida särskild löneskatt. I de fall kapitalförsäkringen är pantsatt till förmån för den pensionsberättigade ska den tas upp som en ställd säkerhet.

För information om fastställande av utkastet se BFN:s hemsida <www.bfn.se>.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...