Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: Bolagsverket satsar på surfing

För femte året i rad har finalister nominerats till Web Service Award. Utmärkelsen är baserad på undersökningar om vad Internetanvändare anser om kvalitén på olika hemsidor. Bedömningen sker inom ramen för fem kategorier av hemsidor.

Nominerade 2005 i kategorin samhällskommunikation är: Bolagsverket <www.bolagsverket.se>, Krisberedskapsmyndigheten <www. krisberedskapsmyndigheten.se>, SMHI <www.smhi.se> samt Statens Fastighetsverk <www.sfv.se>.

Noteringar: Caesars fru som VD

Vid World Economic Forum i Davos förklarade Bill Parrett, VD för Deloitte Touche Tohmatsu att: ”Det är för tidigt att påstå att den ’kejserlige’ företagsledaren är död men VD håller definitivt på att bli öppnare för påverkan. Med tanke på de ökande risker som dagens företag står inför är det klokt av en VD att ha en förnuftig rädsla för risker och att planera därefter, men att ändå bevara en viss djärvhet i beslutsprocessen. När större ansvar utkrävs tycks det som att en ”Caesars-hustru-standard’ kommer att behövas.

(Ceasars hustru får inte ens misstänkas; Caesar tog ut skilsmässa från sin fru efter att en man utklädd till kvinna kommit till en kvinnofest ordnad av hustrun. Mannen blev frikänd men Caesar skilde sig ändå med motiveringen: Därför att jag ansåg att min hustru inte en gång fick misstänkas. Källa: Bevingade Ord)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...