För femte året i rad har finalister nominerats till Web Service Award. Utmärkelsen är baserad på undersökningar om vad Internetanvändare anser om kvalitén på olika hemsidor. Bedömningen sker inom ramen för fem kategorier av hemsidor.

Nominerade 2005 i kategorin samhällskommunikation är: Bolagsverket <www.bolagsverket.se>, Krisberedskapsmyndigheten <www. krisberedskapsmyndigheten.se>, SMHI <www.smhi.se> samt Statens Fastighetsverk <www.sfv.se>.

Noteringar: Caesars fru som VD

Vid World Economic Forum i Davos förklarade Bill Parrett, VD för Deloitte Touche Tohmatsu att: ”Det är för tidigt att påstå att den ’kejserlige’ företagsledaren är död men VD håller definitivt på att bli öppnare för påverkan. Med tanke på de ökande risker som dagens företag står inför är det klokt av en VD att ha en förnuftig rädsla för risker och att planera därefter, men att ändå bevara en viss djärvhet i beslutsprocessen. När större ansvar utkrävs tycks det som att en ”Caesars-hustru-standard’ kommer att behövas.

(Ceasars hustru får inte ens misstänkas; Caesar tog ut skilsmässa från sin fru efter att en man utklädd till kvinna kommit till en kvinnofest ordnad av hustrun. Mannen blev frikänd men Caesar skilde sig ändå med motiveringen: Därför att jag ansåg att min hustru inte en gång fick misstänkas. Källa: Bevingade Ord)