Innehåll

Balans nr 3 2005

”Svårt komma tillbaka till branschen”

Det är ingen enkel match att lämna yrket som auktoriserad eller godkänd revisor och sedan komma tillbaka. – En godkänd eller auktoriserad revisor kan begära att godkännandet eller auktorisationen ska upphöra. Revisorn kan (enligt 2 § RN:s föreskrifter RNFS 2001:3) vara borta i högst fem år och få sitt godkännande eller sin auktorisation tillbaka utan att genomgå revisorsexamen (för godkännande) respektive revisorsexamen och högre revisorsexamen (för auktorisation), förklarar Nils-Göran Nyberg hos Revisorsnämnden.

Den tidigare godkände eller auktoriserade revisorn måste dock i sin ansökan styrka att han eller hon arbetat med revision i minst 1 500 timmar de senaste fem åren. Detta gäller revisorer som auktoriserats eller godkänts innan man var tvungen att ta revisorsexamen respektive högre revisorsexamen. Har man examen kan man åter bli godkänd eller auktoriserad revisor utan att göra om examen även efter längre tids bortavaro. Man måste dock alltid styrka att man arbetat med revision i minst 1 500 timmar de senaste fem åren.

Är det många som hoppar av?

– Vi ser att det finns en mindre grupp som tar examen och sedan direkt blir exempelvis ekonomichefer. Ett större antal arbetar ett antal år som revisorer och lämnar sedan branschen. Men ganska många av dem som lämnat yrket kommer tillbaka, förklarar Nils-Göran Nyberg.

Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering ... meddelas av Revisorsnämnden för fem år i taget. För att inneha godkännande eller auktorisation måste man vara yrkesverksam som revisor. I och med 1995 års revisorslagstiftning infördes regler om att den som för första gången ansöker om godkännande/auktorisation som revisor skall ha avlagt revisors- respektive högre revisorsexamen. Från och med år 2003 krävs att samtliga sökande genomgått examen.

Antal auktoriserade och godkända revisorer 1 januari 2004:

4 245

Antalet under året auktoriserade och godkända:

214

Antalet utträden under året:

239

Antalet auktoriserade och godkända revisorer vid årets slut:

4 220

Källa: Revisorsnämnden

Elisabeth Precht

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...