Innehåll

Balans nr 5 2005

Noteringar: Det var då ...

Kan revisorn klara skivan?” Så löd rubriken på en av artiklarna i Balans nr 5/1995.

Balans frågade några personer med anknytning till revisionsbyråbranschen om de använder CD-skivor, exempelvis FAR Komplett, och om de tror att CD:n är framtidens teknik.

Göran Kjellén, godkänd revisor, svarade att han tror att CD-mediet har en begränsad framtid:

– Snart kommer i stort sett alla revisorer arbeta via modem direkt in i olika databaser.

Göran Strandberg, ekonomichef, trodde att CD:n underlättar revisorerns arbete:

– Tänk bara att slippa bära omkring på samlingsvolymen, ändringarna i god revisionssed, och så vidare.

Eva Wimmerstedt, auktoriserad revisor, ansåg att CD:n har gjort henne till en bättre revisor:

– CD:n har ersatt alla FAR:s volymer som jag knappast använder längre.

Johan Salin, skattekonsult, berättade att han har vissa problem med CD eftersom han arbetar i Macintosh-miljö. Han skulle vilja ha Fritzes skatt på CD, men år (995 fanns den inte tillgänglig på mac-kompatibel CD.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...