Kan revisorn klara skivan?” Så löd rubriken på en av artiklarna i Balans nr 5/1995.

Balans frågade några personer med anknytning till revisionsbyråbranschen om de använder CD-skivor, exempelvis FAR Komplett, och om de tror att CD:n är framtidens teknik.

Göran Kjellén, godkänd revisor, svarade att han tror att CD-mediet har en begränsad framtid:

– Snart kommer i stort sett alla revisorer arbeta via modem direkt in i olika databaser.

Göran Strandberg, ekonomichef, trodde att CD:n underlättar revisorerns arbete:

– Tänk bara att slippa bära omkring på samlingsvolymen, ändringarna i god revisionssed, och så vidare.

Eva Wimmerstedt, auktoriserad revisor, ansåg att CD:n har gjort henne till en bättre revisor:

– CD:n har ersatt alla FAR:s volymer som jag knappast använder längre.

Johan Salin, skattekonsult, berättade att han har vissa problem med CD eftersom han arbetar i Macintosh-miljö. Han skulle vilja ha Fritzes skatt på CD, men år (995 fanns den inte tillgänglig på mac-kompatibel CD.