Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Noteringar: Kvinnor väljer trygghet män väljer pengar

Det är stor skillnad mellan hur manliga och kvinnliga studenter ser på sin kommande karriär. I en undersökning utförd av Universum Communications visar det sig att bland ekonomistudenterna förväntar sig männen att tjäna 24 846 kronor i månaden medan kvinnorna förväntar sig att tjäna 22 820, det vill säga en skillnad på drygt 2 000 kronor.

Skillnaderna återfinns också bland de viktigaste beslutsfaktorerna där god etik och hög moral, spännande produkter/tjänster och jämlikhet mellan könen rankas högre av kvinnorna.

Även de förmåner som ekonomistudenterna värdesätter visar skillnader mellan könen. Kvinnorna efterfrågar i högre grad betald övertid, betald vidareutbildning, pensionsförsäkring, extra semesterdagar och sjukvårdsförmåner medan männen efterfrågar prestationsbaserad bonus, vinstdelning, tjänstebil samt slutligen aktieoptioner som är nästan fyra gånger så populärt bland manliga som kvinnliga ekonomistudenter.

FöretagsBarometern 2005 – Ekonomer

Kvinna

Man

Förväntad ingångslön (SEK/mån)

22 820

24 846

Timmar per vecka – förväntas arbeta

45

50

Timmar per vecka – vilja arbeta

40

43

Önskade förmåner (utöver grundlön)

Förmån (%)

Kvinna

Man

Betald övertid

69

49

Betald vidareutbildning

54

44

Pensionsförsäkring

47

33

Extra semester

40

34

Prestationsbaserad bonus

21

44

Sjukvårdsförmåner

36

25

Vinstdelning

20

34

Tjänstebil

18

30

Aktieoptioner

5

19

3 507 ekonomer har deltagit i undersökningen

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...