Det är stor skillnad mellan hur manliga och kvinnliga studenter ser på sin kommande karriär. I en undersökning utförd av Universum Communications visar det sig att bland ekonomistudenterna förväntar sig männen att tjäna 24 846 kronor i månaden medan kvinnorna förväntar sig att tjäna 22 820, det vill säga en skillnad på drygt 2 000 kronor.

Skillnaderna återfinns också bland de viktigaste beslutsfaktorerna där god etik och hög moral, spännande produkter/tjänster och jämlikhet mellan könen rankas högre av kvinnorna.

Även de förmåner som ekonomistudenterna värdesätter visar skillnader mellan könen. Kvinnorna efterfrågar i högre grad betald övertid, betald vidareutbildning, pensionsförsäkring, extra semesterdagar och sjukvårdsförmåner medan männen efterfrågar prestationsbaserad bonus, vinstdelning, tjänstebil samt slutligen aktieoptioner som är nästan fyra gånger så populärt bland manliga som kvinnliga ekonomistudenter.

FöretagsBarometern 2005 – Ekonomer

Kvinna

Man

Förväntad ingångslön (SEK/mån)

22 820

24 846

Timmar per vecka – förväntas arbeta

45

50

Timmar per vecka – vilja arbeta

40

43

Önskade förmåner (utöver grundlön)

Förmån (%)

Kvinna

Man

Betald övertid

69

49

Betald vidareutbildning

54

44

Pensionsförsäkring

47

33

Extra semester

40

34

Prestationsbaserad bonus

21

44

Sjukvårdsförmåner

36

25

Vinstdelning

20

34

Tjänstebil

18

30

Aktieoptioner

5

19

3 507 ekonomer har deltagit i undersökningen