Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Framsteg i samtal mellan FAR och SRS

FAR och SRS träffades strax före julhelgen så enades man om ett förslag till stadgar för en gemensam organisation.

– Vi har kommit ännu längre, kommenterade FAR:s ordförande Lars Träff planerna på att slå ihop de två revisorsorganisationerna. Det som närmast väntar är två stämmor i respektive organisation. Dessa ska enligt planerna hållas under vintern och våren. För FAR:s del är det februari och april som gäller.

I gruppen som utarbetat stadgeförslaget ingår Karin Engblom Fredrikson från FAR, Rune Jansson från SRS samt konsulten Henning Isoz. Deras förslag sänds nu på remiss till medlemmarna i de två organisationerna.

– Vårt mål är att den nya organisationen ska kunna verka från 1 september, förklarar Lars Träff.

Vad den nya revisorsorganisationen ska kallas är inte en helt enkel fråga. FAR och SRS har därför utlyst en namntävling. Den som vinner får en resa för två värd 30 000 kronor.

Varför en namntävling bland medlemmarna?

– Det finns säkert många kreativa idéer och dessutom är det bra att medlemmarna kan vara med och påverka på detta sätt, säger Lars Träff.

Välkomna att delta i namntävlingen är alla som är verksamma på byråer med FAR respektive SRS-medlemmar. Dessutom får medarbetare vid de företag som ingår i FAR:s och SRS:s dotterbolag delta.

Några av de kriterier som namnet föreslås omfatta är:

  • den nya organisationen samlar både revisorer och specialister

  • namnet bör inte vara för långt

  • lämplig förkortning av namnet bör inte uppenbart ”krocka” med andra för kortningar eller namn och bör även kunna fungera internationellt

Lars Träff säger att ett enkelt namn som inte blir konstigt på engelska, vore bra. Han är själv en av dem som ingår i juryn som består av FAR:s presidium och SRS:s styrelse.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...