FAR och SRS träffades strax före julhelgen så enades man om ett förslag till stadgar för en gemensam organisation.

– Vi har kommit ännu längre, kommenterade FAR:s ordförande Lars Träff planerna på att slå ihop de två revisorsorganisationerna. Det som närmast väntar är två stämmor i respektive organisation. Dessa ska enligt planerna hållas under vintern och våren. För FAR:s del är det februari och april som gäller.

I gruppen som utarbetat stadgeförslaget ingår Karin Engblom Fredrikson från FAR, Rune Jansson från SRS samt konsulten Henning Isoz. Deras förslag sänds nu på remiss till medlemmarna i de två organisationerna.

– Vårt mål är att den nya organisationen ska kunna verka från 1 september, förklarar Lars Träff.

Vad den nya revisorsorganisationen ska kallas är inte en helt enkel fråga. FAR och SRS har därför utlyst en namntävling. Den som vinner får en resa för två värd 30 000 kronor.

Varför en namntävling bland medlemmarna?

– Det finns säkert många kreativa idéer och dessutom är det bra att medlemmarna kan vara med och påverka på detta sätt, säger Lars Träff.

Välkomna att delta i namntävlingen är alla som är verksamma på byråer med FAR respektive SRS-medlemmar. Dessutom får medarbetare vid de företag som ingår i FAR:s och SRS:s dotterbolag delta.

Några av de kriterier som namnet föreslås omfatta är:

  • den nya organisationen samlar både revisorer och specialister

  • namnet bör inte vara för långt

  • lämplig förkortning av namnet bör inte uppenbart ”krocka” med andra för kortningar eller namn och bör även kunna fungera internationellt

Lars Träff säger att ett enkelt namn som inte blir konstigt på engelska, vore bra. Han är själv en av dem som ingår i juryn som består av FAR:s presidium och SRS:s styrelse.