Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Inledning

Sommarnumret av Balans 2006 innehåller flera artiklar som ger handfasta råd hur regelverk ska användas. En av dessa är skriven av Lars-Gunnar Larsson och Göran Raspe. Ämnet är utformningen av revisionsberättelser i företag med kontantförsäljning. En slutsats de drar är att åskådliggörande stycken som finns i RS är inte avsedda att användas bokstavligt.

Matnyttiga är också de tre artiklar om tillämpningen av IFRS (International Financial Reporting Standards) som skrivits av medarbetare hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. De beskriver övergången och nyheter vad gäller exempelvis redovisning och värdering. Författarna har gått igenom det första årets redovisningar som gjorts i enlighet med IFRS. De konstaterar att företagen kommit en god bit på vägen, vad gäller att uppfylla IFRS-kraven, men att en hel del återstår att göra.

Bengt Skough godkänd revisor från Kristianstad, tar hand om Småföretagarfrågor i den nya sammanslagna revisorsorganisationen. Han är intervjuad och berättar om sina framtidsplaner. Lars Träff och Per-Olof Andersson (ordförande i FAR respektive SRS) återger vad de tänkte då samgåendet var ett faktum. Samtidigt berättar sex anställda vid FAR- och SRS-byråer vad de förväntar sig av den nya organisationen.

Författaren och journalisten Cecilia Hagen är gästkrönikör i sommarens Balans. Hon menar att de två kvinnor som hjälper henne med redovisning och revision borgar för att det Hagenska livet inte är ”ett ångestfyllt trasselkaos”. Med detta hjärtevärmande beröm till branschens anställda önskar Balans redaktion alla läsare en riktigt trevlig sommar!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...