Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: Att språka på svenska

Kommer engelskan att ta över som undervisningsspråk på svenska universitet?

Frågan är högaktuell. Nyligen förklarade Anders Flodström, rektor på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm att han tror att engelskan kommer att vara undervisningsspråket på KTH inom 10–15 år.

– Vi är ett europeiskt, globalt universitet som rekryterar elever varhelst i världen.

Masterutbildningen på KTH sker redan idag i huvudsak på engelska. Här är 70 procent av eleverna icke svensktalande.

Andra menar att det finns risker med att all undervisning läggs över på engelska. Att detta i längden kan innebära sämre kvalitet på svenska universitet eftersom eleverna inte har samma djupa förståelse för en text på främmande språk.

En uppsats av Hedda Söderlundh, publicerad i tidskriften Språkvård, tycks bekräfta denna syn. Hon har låtit 120 studenter läsa en text. Hälften läste den på svenska och hälften på engelska. Det visade sig att de som läst på svenska förstod texten bättre och visade dessutom en djupare förståelse för innehållet.

För den som vill läsa hela undersökningen gå till www.spraknamnden.se.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...