Kommer engelskan att ta över som undervisningsspråk på svenska universitet?

Frågan är högaktuell. Nyligen förklarade Anders Flodström, rektor på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm att han tror att engelskan kommer att vara undervisningsspråket på KTH inom 10–15 år.

– Vi är ett europeiskt, globalt universitet som rekryterar elever varhelst i världen.

Masterutbildningen på KTH sker redan idag i huvudsak på engelska. Här är 70 procent av eleverna icke svensktalande.

Andra menar att det finns risker med att all undervisning läggs över på engelska. Att detta i längden kan innebära sämre kvalitet på svenska universitet eftersom eleverna inte har samma djupa förståelse för en text på främmande språk.

En uppsats av Hedda Söderlundh, publicerad i tidskriften Språkvård, tycks bekräfta denna syn. Hon har låtit 120 studenter läsa en text. Hälften läste den på svenska och hälften på engelska. Det visade sig att de som läst på svenska förstod texten bättre och visade dessutom en djupare förståelse för innehållet.

För den som vill läsa hela undersökningen gå till www.spraknamnden.se.