Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Julafton mitt i sommaren

Den som bor i Stockholm eller besökt staden och Skeppsbrokajen under december månad kan inte ha missat den jättelika julgran som förpackningsföretaget Korsnäs – inom Kinnevikgruppen – varje år låter ställa upp. Korsnäs har yrkat avdrag för kostnader för granen. Enligt företaget är syftet med den att marknadsföra bolaget och förstärka dess varumärke gentemot exempelvis kunder, investerare, långivare och myndigheter. En reklamskylt finns vid granens fot.

Skatteverket å sin sida menar att granen är en icke avdragsgill gåva. Man anser att granen ”möjligen förbättrat bolagets goodwill, men det medför inte att den förlorar sin karaktär av gåva”, och får alltså bakläxa av Kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrätten framhåller i sitt domslut bl.a. att Korsnäs inte haft någon ”gåvoavsikt” samt att man ”erhållit motprestation i form av reklam”. Utgångspunkten är i första hand ett regeringsrättsbeslut från år 2000 i vilket Pharmacia Upjohn gavs rätt att delvis göra avdrag för kultursponsring. Summa summarum för Korsnäs är att avdrag får göras dels vid inkomsttaxeringen (kostnaden för granen det aktuella året var drygt 460 000 kronor), dels för ingående moms (drygt 116 000 kronor).

Återstår att se ifall domen överklagas till Regeringsrätten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...