Den som bor i Stockholm eller besökt staden och Skeppsbrokajen under december månad kan inte ha missat den jättelika julgran som förpackningsföretaget Korsnäs – inom Kinnevikgruppen – varje år låter ställa upp. Korsnäs har yrkat avdrag för kostnader för granen. Enligt företaget är syftet med den att marknadsföra bolaget och förstärka dess varumärke gentemot exempelvis kunder, investerare, långivare och myndigheter. En reklamskylt finns vid granens fot.

Skatteverket å sin sida menar att granen är en icke avdragsgill gåva. Man anser att granen ”möjligen förbättrat bolagets goodwill, men det medför inte att den förlorar sin karaktär av gåva”, och får alltså bakläxa av Kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrätten framhåller i sitt domslut bl.a. att Korsnäs inte haft någon ”gåvoavsikt” samt att man ”erhållit motprestation i form av reklam”. Utgångspunkten är i första hand ett regeringsrättsbeslut från år 2000 i vilket Pharmacia Upjohn gavs rätt att delvis göra avdrag för kultursponsring. Summa summarum för Korsnäs är att avdrag får göras dels vid inkomsttaxeringen (kostnaden för granen det aktuella året var drygt 460 000 kronor), dels för ingående moms (drygt 116 000 kronor).

Återstår att se ifall domen överklagas till Regeringsrätten.