Innehåll

Balans nr 11 2007

Auktoriserad revisor – den enda revisorstiteln om FAR SRS får välja

En enda revisorstitel – auktoriserad revisor – det hoppas FAR SRS styrelse blir verklighet i framtiden. Motivet är att det skapar förvirring på marknaden med flera revisorskategorier med olika titlar. Beslutet att arbeta för en enda revisorskategori har tagits i samråd med FAR SRS utbildningskommitté.

– Det blir enklare för marknaden med en titel. Dessutom har ju en auktoriserad revisor och en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen samma behörighet, säger Dan Brännström, och hänvisar till reglerna i aktiebolagslagen.

– En annan viktig faktor är tolkningen att EG-direktivet om lagstadgad revision utgår från att det endast finns en revisorskategori, tillägger Dan Brännström.

Vilka utbildningskrav kommer att ställas för den nya auktoriserade revisorn?

– Vi tar sikte på en sammanlagd utbildningstid, som inkluderar både akademisk utbildning och ”on the job training”, på totalt åtta år, säger Dan Brännström.

Bakgrunden till denna lösning är det svenska högskoleväsendets anpassning till Bolognamodellen, med en treårig kandidatexamen och en femårig masterexamen. Dessutom har sex svenska lärosäten fått tillstånd att hålla den nya fyraåriga civilekonomutbildningen.

Möjligheten till flexibilitet inom kravet på en total utbildningstid på åtta år innebär att det kommer att finnas flera vägar som leder fram till att bli auktoriserad revisor. För den som har en treårig universitetsutbildning krävs fem års praktik på en revisionsbyrå medan den som har gått en femårig mastersutbildning bara behöver tre års praktik för att få avlägga examen. På motsvarande sätt blir fyra plus fyra åtta för den som går den fyraåriga.

– Med detta system får vi en flexibel lösning som passar ihop med den svenska ekonomutbildningen. Det är nödvändigt för att möjliggöra rekryteringen till branschen, säger Dan Brännström, som tillägger att det handlar om cirka 2 000 ekonomer per år.

Efter de åtta utbildningsåren genomgår alla samma prov som efter godkänt resultat leder fram till titeln auktoriserad revisor.

FAR SRS hoppas att de nya reglerna ska kunna börja tillämpas 2009.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...