Innehåll

Balans nr 11 2007

Auktoriserad revisor – den enda revisorstiteln om FAR SRS får välja

En enda revisorstitel – auktoriserad revisor – det hoppas FAR SRS styrelse blir verklighet i framtiden. Motivet är att det skapar förvirring på marknaden med flera revisorskategorier med olika titlar. Beslutet att arbeta för en enda revisorskategori har tagits i samråd med FAR SRS utbildningskommitté.

– Det blir enklare för marknaden med en titel. Dessutom har ju en auktoriserad revisor och en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen samma behörighet, säger Dan Brännström, och hänvisar till reglerna i aktiebolagslagen.

– En annan viktig faktor är tolkningen att EG-direktivet om lagstadgad revision utgår från att det endast finns en revisorskategori, tillägger Dan Brännström.

Vilka utbildningskrav kommer att ställas för den nya auktoriserade revisorn?

– Vi tar sikte på en sammanlagd utbildningstid, som inkluderar både akademisk utbildning och ”on the job training”, på totalt åtta år, säger Dan Brännström.

Bakgrunden till denna lösning är det svenska högskoleväsendets anpassning till Bolognamodellen, med en treårig kandidatexamen och en femårig masterexamen. Dessutom har sex svenska lärosäten fått tillstånd att hålla den nya fyraåriga civilekonomutbildningen.

Möjligheten till flexibilitet inom kravet på en total utbildningstid på åtta år innebär att det kommer att finnas flera vägar som leder fram till att bli auktoriserad revisor. För den som har en treårig universitetsutbildning krävs fem års praktik på en revisionsbyrå medan den som har gått en femårig mastersutbildning bara behöver tre års praktik för att få avlägga examen. På motsvarande sätt blir fyra plus fyra åtta för den som går den fyraåriga.

– Med detta system får vi en flexibel lösning som passar ihop med den svenska ekonomutbildningen. Det är nödvändigt för att möjliggöra rekryteringen till branschen, säger Dan Brännström, som tillägger att det handlar om cirka 2 000 ekonomer per år.

Efter de åtta utbildningsåren genomgår alla samma prov som efter godkänt resultat leder fram till titeln auktoriserad revisor.

FAR SRS hoppas att de nya reglerna ska kunna börja tillämpas 2009.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...