En enda revisorstitel – auktoriserad revisor – det hoppas FAR SRS styrelse blir verklighet i framtiden. Motivet är att det skapar förvirring på marknaden med flera revisorskategorier med olika titlar. Beslutet att arbeta för en enda revisorskategori har tagits i samråd med FAR SRS utbildningskommitté.

– Det blir enklare för marknaden med en titel. Dessutom har ju en auktoriserad revisor och en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen samma behörighet, säger Dan Brännström, och hänvisar till reglerna i aktiebolagslagen.

– En annan viktig faktor är tolkningen att EG-direktivet om lagstadgad revision utgår från att det endast finns en revisorskategori, tillägger Dan Brännström.

Vilka utbildningskrav kommer att ställas för den nya auktoriserade revisorn?

– Vi tar sikte på en sammanlagd utbildningstid, som inkluderar både akademisk utbildning och ”on the job training”, på totalt åtta år, säger Dan Brännström.

Bakgrunden till denna lösning är det svenska högskoleväsendets anpassning till Bolognamodellen, med en treårig kandidatexamen och en femårig masterexamen. Dessutom har sex svenska lärosäten fått tillstånd att hålla den nya fyraåriga civilekonomutbildningen.

Möjligheten till flexibilitet inom kravet på en total utbildningstid på åtta år innebär att det kommer att finnas flera vägar som leder fram till att bli auktoriserad revisor. För den som har en treårig universitetsutbildning krävs fem års praktik på en revisionsbyrå medan den som har gått en femårig mastersutbildning bara behöver tre års praktik för att få avlägga examen. På motsvarande sätt blir fyra plus fyra åtta för den som går den fyraåriga.

– Med detta system får vi en flexibel lösning som passar ihop med den svenska ekonomutbildningen. Det är nödvändigt för att möjliggöra rekryteringen till branschen, säger Dan Brännström, som tillägger att det handlar om cirka 2 000 ekonomer per år.

Efter de åtta utbildningsåren genomgår alla samma prov som efter godkänt resultat leder fram till titeln auktoriserad revisor.

FAR SRS hoppas att de nya reglerna ska kunna börja tillämpas 2009.