Innehåll

Balans nr 12 2007

En annan SIDA av saken?

Vi har gjort några reflektioner med anledning av Staffan Ivarssons artikel i Balans nr 11/2007 och Riksrevisionens rapport om SIDA.

  • Vi har noterat spektakulära framträdanden i media men vi är inte imponerade av de fakta som hittills redovisats. Vad handlar detta egentligen om? Gillar man inte frivilligorganisationernas viktiga arbete?

  • Vi saknar en referens till väsentlighet och risk. På vilken nivå ska man lägga förväntningarna i dessa fall? Svaret är inte självklart. Vi deltar gärna i en dialog om detta.

  • I artikeln fokuseras mycket på revisorn. Revisionen har sin betydelse, men är inte besluts- och kontrollrutinerna hos SIDA av betydligt större intresse i detta sammanhang?

  • Granskningen har utförts enligt instruktion, inte enligt god revisionssed i vanlig mening. Och det är SIDA som, trots påpekanden, formulerat revisorsintyget. Finns det nu en vilja att låta FAR SRS påverka utformningen av revisorns rapportering? I så fall är vi självfallet beredda att medverka i ett sådant arbete. ?

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström och chefsjurist Urban Engerstedt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...