Vi har gjort några reflektioner med anledning av Staffan Ivarssons artikel i Balans nr 11/2007 och Riksrevisionens rapport om SIDA.

  • Vi har noterat spektakulära framträdanden i media men vi är inte imponerade av de fakta som hittills redovisats. Vad handlar detta egentligen om? Gillar man inte frivilligorganisationernas viktiga arbete?

  • Vi saknar en referens till väsentlighet och risk. På vilken nivå ska man lägga förväntningarna i dessa fall? Svaret är inte självklart. Vi deltar gärna i en dialog om detta.

  • I artikeln fokuseras mycket på revisorn. Revisionen har sin betydelse, men är inte besluts- och kontrollrutinerna hos SIDA av betydligt större intresse i detta sammanhang?

  • Granskningen har utförts enligt instruktion, inte enligt god revisionssed i vanlig mening. Och det är SIDA som, trots påpekanden, formulerat revisorsintyget. Finns det nu en vilja att låta FAR SRS påverka utformningen av revisorns rapportering? I så fall är vi självfallet beredda att medverka i ett sådant arbete. ?

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström och chefsjurist Urban Engerstedt.