Balans nr 8-9 2008

Nya årsredovisningsregler för mindre aktiebolag

Bokföringsnämnden sjösätter K2 efter mer än fyra års arbete

Det samlade regelverket för hur mindre aktiebolag – dvs. flertalet svenska aktiebolag – ska kunna upprätta sin årsredovisning har äntligen blivit färdigt. På följande sidor beskriver Caisa Drefeldt och Pernilla Lundqvist vad de nya redovisningsreglerna innebär. I nästan fyra och ett halvt år har Bokföringsnämnden (BFN) arbetat med K2 som gäller för årsredovisningar per 31 december i år. ”Större delen av arbetet blev vi färdiga med ganska fort men sedan fastnade vi på udda frågor som trots allt måste vara med”, förklarar BFN:s kanslichef Gunvor Pautsch.

K-projektet sjösattes 2004 efter att vi insett hur ogörligt det var att anpassa våra svenska redovisningsregler efter internationella förlagor. De blev helt enkelt inte begripliga för flertalet företagare, säger Gunvor Pautsch som leder Bokföringsnämnden.

Man beslutade sig för att göra BFN:s föreskrifter användarvänliga för landets alla småföretagare. Detta betyder bland annat att det i både K1 (som gäller för de allra minsta företagen) och K2 finns med allt som företaget måste ta hänsyn till, även sådant som BFN hittills inte reglerat. Exempelvis immateriella tillgångar och pensioner.

– Den viktigaste förenklingen är att alla regler finns på ett ställe. K2 är liksom K1 hel täckande.

Gunvor Pautsch förklarar att den företagare som följer K1 eller K2 ska veta att han eller hon inte glömt något.

K1 och K2 är regelverk. Företagen har viss möjlighet att välja mellan olika alternativ men egna bedömningar blir det inte tal om.

– K3 kommer att bli principbaserat efter som vi antar att de användarna vi då vänder oss till är mer kvalificerade.

balans08_89_29

Redan idag arbetar Bokföringsnämnden med K3, dvs. redovisning för större företag. Gunvor Pautsch hoppas att en remiss med BFN:s förslag ska kunna sändas ut före nästa sommar. Hon berättar vidare att ett projekt nyligen sjösatts för att se över normgivningen för ideella föreningar och registrerade trossamfund.

– I våras anställde vi en handläggare som kom från svenska kyrkan. Hon ska leda detta arbete. Under hösten kommer vi att lägga ut viss ny information på vår hemsida.

Gunvor Pautsch hoppas på ökade resuser för att kunna anställa fler personer till BFN:s kansli. Idag utgörs styrkan av åtta personer – sju redovisningsexperter.

– Vi sliter, säger Gunvor Pautsch och hän visar till en diger arbetsbörda med remissvar, dagliga telefontider, mejlsvar och mycket mer. Till detta kommer eventuellt förslagen från utredningen om enklare redovisning. Enligt denna ska BFN svara för en än mer omfattande normgivning.

Elisabeth Precht

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...