Bokföringsnämnden sjösätter K2 efter mer än fyra års arbete

Det samlade regelverket för hur mindre aktiebolag – dvs. flertalet svenska aktiebolag – ska kunna upprätta sin årsredovisning har äntligen blivit färdigt. På följande sidor beskriver Caisa Drefeldt och Pernilla Lundqvist vad de nya redovisningsreglerna innebär. I nästan fyra och ett halvt år har Bokföringsnämnden (BFN) arbetat med K2 som gäller för årsredovisningar per 31 december i år. ”Större delen av arbetet blev vi färdiga med ganska fort men sedan fastnade vi på udda frågor som trots allt måste vara med”, förklarar BFN:s kanslichef Gunvor Pautsch.

K-projektet sjösattes 2004 efter att vi insett hur ogörligt det var att anpassa våra svenska redovisningsregler efter internationella förlagor. De blev helt enkelt inte begripliga för flertalet företagare, säger Gunvor Pautsch som leder Bokföringsnämnden.

Man beslutade sig för att göra BFN:s föreskrifter användarvänliga för landets alla småföretagare. Detta betyder bland annat att det i både K1 (som gäller för de allra minsta företagen) och K2 finns med allt som företaget måste ta hänsyn till, även sådant som BFN hittills inte reglerat. Exempelvis immateriella tillgångar och pensioner.

– Den viktigaste förenklingen är att alla regler finns på ett ställe. K2 är liksom K1 hel täckande.

Gunvor Pautsch förklarar att den företagare som följer K1 eller K2 ska veta att han eller hon inte glömt något.

K1 och K2 är regelverk. Företagen har viss möjlighet att välja mellan olika alternativ men egna bedömningar blir det inte tal om.

– K3 kommer att bli principbaserat efter som vi antar att de användarna vi då vänder oss till är mer kvalificerade.

balans08_89_29

Redan idag arbetar Bokföringsnämnden med K3, dvs. redovisning för större företag. Gunvor Pautsch hoppas att en remiss med BFN:s förslag ska kunna sändas ut före nästa sommar. Hon berättar vidare att ett projekt nyligen sjösatts för att se över normgivningen för ideella föreningar och registrerade trossamfund.

– I våras anställde vi en handläggare som kom från svenska kyrkan. Hon ska leda detta arbete. Under hösten kommer vi att lägga ut viss ny information på vår hemsida.

Gunvor Pautsch hoppas på ökade resuser för att kunna anställa fler personer till BFN:s kansli. Idag utgörs styrkan av åtta personer – sju redovisningsexperter.

– Vi sliter, säger Gunvor Pautsch och hän visar till en diger arbetsbörda med remissvar, dagliga telefontider, mejlsvar och mycket mer. Till detta kommer eventuellt förslagen från utredningen om enklare redovisning. Enligt denna ska BFN svara för en än mer omfattande normgivning.

Elisabeth Precht