Innehåll

Balans nr 11 2009

Vad är revision?

Hur kommer branschen att påverkas av förändringen av revisionsplikten? För att svara på det bör man först ta ställning till vad revision egentligen är. Det menar Thomas Carrington som beskriver tre olika teoretiska perspektiv för att förstå revision: revision som försäkran, revision som förbättring och revision som försäkring.

Att revisionsplikten kommer att förändras 1 juli nästa år råder det inte längre några tvivel om. I samband med FAR SRS årsstämma i mitten av oktober meddelade statssekreterare Magnus Graner att regeringens tidsplan står fast och att en lagrådsremiss är att vänta före årsskiftet.

FAR SRS ska i framtiden heta Far. Det beslutade FAR SRS årsstämma. Namnbytet är en del av organisationens satsning att skapa ett starkare, koncerngemensamt varumärke.

Det är hög tid att läsa in sig på den nya kassaregisterlagen som träder i kraft vid årsskiftet. Revisorer och rådgivare bör vara beredda på kluriga frågor från kunder inom kontantbranscherna.

Från och med halvårsskiftet nästa år blir det tillåtet för bolag att göra skatteavdrag för förluster som uppkommit i utländska dotterbolag. Förändringen är en följd av ett antal domar i Regeringsrätten och innebär en anpassning av svensk lag till EG-rätten.

Förändringens vindar drar igenom branschen – Balans håller dig uppdaterad!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...