Hur kommer branschen att påverkas av förändringen av revisionsplikten? För att svara på det bör man först ta ställning till vad revision egentligen är. Det menar Thomas Carrington som beskriver tre olika teoretiska perspektiv för att förstå revision: revision som försäkran, revision som förbättring och revision som försäkring.

Att revisionsplikten kommer att förändras 1 juli nästa år råder det inte längre några tvivel om. I samband med FAR SRS årsstämma i mitten av oktober meddelade statssekreterare Magnus Graner att regeringens tidsplan står fast och att en lagrådsremiss är att vänta före årsskiftet.

FAR SRS ska i framtiden heta Far. Det beslutade FAR SRS årsstämma. Namnbytet är en del av organisationens satsning att skapa ett starkare, koncerngemensamt varumärke.

Det är hög tid att läsa in sig på den nya kassaregisterlagen som träder i kraft vid årsskiftet. Revisorer och rådgivare bör vara beredda på kluriga frågor från kunder inom kontantbranscherna.

Från och med halvårsskiftet nästa år blir det tillåtet för bolag att göra skatteavdrag för förluster som uppkommit i utländska dotterbolag. Förändringen är en följd av ett antal domar i Regeringsrätten och innebär en anpassning av svensk lag till EG-rätten.

Förändringens vindar drar igenom branschen – Balans håller dig uppdaterad!