Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Revisorns kompetens förmånsbeskattas

Ansökningsavgiften till Revisorsnämnden (RN), i samband med godkännande, auktorisation eller registrering, ska förmånsbeskattas och beläggas med arbetsgivaravgifter enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Således är ansökningsavgiften, en engångssumma på 2 600 kronor, enligt Skatteverket ställningstagande inte avdragsgill. Skälet är att revisorn i samband med att han/hon registreras/godkänns/ auktoriseras förvärvar en större formell kompetens inom sitt yrkesområde – en förmån helt enkelt.

Skatteverket klargör samtidigt att löpande avgifter som betalas till RN inte är en skattepliktig förmån för revisorn och därmed inte utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter samt att den är avdragsgill, då detta är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen. För revisorer handlar det för närvarande om en årsavgift till RN på 4 300 kronor.

Vad innebär detta för revisorer?

Det är ju ingen kioskvältare precis, menar Ernst Forsberg, skattekonsult och ordförande i styrgruppen för FAR SRS skattesektion. Han tycker emellertid att det är en trovärdighetsfråga att ha koll på reglerna.

– Det är viktigt att branschen hanterar det här på ett korrekt sätt, men jag vågar nog säga att de flesta kloka arbetsgivare kommer att kompensera den anställde med en extra löneutbetalning, som netto efter skatt täcker upp för den enskildes kostnad, säger Ernst Forsberg.

rl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...