Ansökningsavgiften till Revisorsnämnden (RN), i samband med godkännande, auktorisation eller registrering, ska förmånsbeskattas och beläggas med arbetsgivaravgifter enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Således är ansökningsavgiften, en engångssumma på 2 600 kronor, enligt Skatteverket ställningstagande inte avdragsgill. Skälet är att revisorn i samband med att han/hon registreras/godkänns/ auktoriseras förvärvar en större formell kompetens inom sitt yrkesområde – en förmån helt enkelt.

Skatteverket klargör samtidigt att löpande avgifter som betalas till RN inte är en skattepliktig förmån för revisorn och därmed inte utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter samt att den är avdragsgill, då detta är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen. För revisorer handlar det för närvarande om en årsavgift till RN på 4 300 kronor.

Vad innebär detta för revisorer?

Det är ju ingen kioskvältare precis, menar Ernst Forsberg, skattekonsult och ordförande i styrgruppen för FAR SRS skattesektion. Han tycker emellertid att det är en trovärdighetsfråga att ha koll på reglerna.

– Det är viktigt att branschen hanterar det här på ett korrekt sätt, men jag vågar nog säga att de flesta kloka arbetsgivare kommer att kompensera den anställde med en extra löneutbetalning, som netto efter skatt täcker upp för den enskildes kostnad, säger Ernst Forsberg.

rl